AlgemeenNieuws

Schuldenlast Niels Lentjes naar dik zes ton

Nijmegen – De schuld van de failliete onderneming Mesthandel Niels Lentjes bv is opgelopen naar ruim zes ton. Dit staat in het derde faillissementsverslag dat de curator mr. Chris Diks vrijdag openbaar maakte.

In het faillissementsverslag van augustus dit jaar schreef curator Diks dat de totale schuld van de failliete onderneming van mesthandelaar Lentjes ruim drie ton was. Dit was exclusief de twee ton boete die het ministerie van Economische Zaken oplegde aan de onderneming vanwege overtreding van de mestregels. Er waren toen 21 schuldeisers bekend bij de curator. Het ministerie had zich toen nog niet gemeld. Dat is inmiddels wel gebeurd. Het aantal schuldeisers nam in de periode augustus tot december toe tot 26. De totale schuldenlast, bekend bij de curator, is nu ruim 607.000 euro.

Onder de schuldeisers zitten volgens Diks meerdere loonbedrijven, verhuurders van mestsilo’s, transporteurs, KPN, een adviesbureau en fouragehandelaren. Ook hebben twee advocatenkantoren zich gemeld als schuldeiser. Deze hebben volgens de curator samen nog ruim een ton tegoed van de onderneming Mesthandel Niels Lentjes bv.

Op 9 januari wordt deze civiele zaak behandeld bij de rechtbank in Arnhem. Een schikking is dan mogelijk, maar gezien de omvang van de schuld ligt dat niet voor de hand. Diks: “De enige manier om met een curator te schikken is af te betalen.” De curator heeft eerder al beslag gelegd op de woning van Lentjes’ moeder in Haalderen (Gelderland). Daar zit volgens Diks een ‘fikse overwaarde’ op, maar onvoldoende om de totale schuld te kunnen voldoen. Lentjes wordt bestuurlijk aansprakelijk gesteld. De curator beticht Lentjes van onbehoorlijk bestuur. Hij vermoedt dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Curator Diks heeft jaarlijks te maken met vele eigenaren van bankroete ondernemingen, maar geeft aan dat dit toch wel ‘een bijzondere zaak’ is. Van een goede samenwerking met Niels Lentjes is geen sprake. De curator heeft de advocaat van Lentjes gevraagd wat de actuele stand van zaken is met betrekking tot het hoger beroep tegen de boetes zoals opgelegd door het ministerie. Daar heeft hij op het moment van uitbrengen van het derde faillissementsverslag geen antwoord op gekregen. Mesthandel Niels Lentjes bv, Niels Lentjes Holding, Niels Lentjes privé en zijn moeder kregen allen elk 202.500 euro boete van het ministerie, volgens Diks.

Volgens de curator vertelt Lentjes voortdurend onwaarheden. Diks: “Ik heb hem vaak gebeld, voicemail ingesproken, bevestiging per mail gestuurd, maar hij is moeilijk te bereiken.” Als voorbeeld noemt hij de overhandiging van de boekhouding van de failliete onderneming. De curator heeft nog steeds niet de gehele boekhouding, terwijl de mesthandelaar zegt die wel te hebben overhandigd. “Volgens mij is Lentjes in zijn eigen leugen gaan geloven. Ik heb het nog nooit zo ernstig meegemaakt. Het lijkt alsof hij in zijn eigen wereldje zit”, aldus Diks.

De nu 20-jarige Niels Lentjes is in een andere zaak gedagvaard door het Openbaar Ministerie, omdat hij verdacht wordt van flessentrekkerij. De mest- en fouragehandelaar zou in de periode van september tot halverwege oktober 2011 fourage, zoals stro, hooi en mais, hebben gekocht zonder te betalen. Deze zaak staat los van het faillissement en is inmiddels drie keer aangehouden. De volgende behandeling van deze zaak vindt ook begin volgend jaar plaats voor de rechtbank in Arnhem.

Niels Lentjes heeft eerder aangegeven niet met Boerderij te willen praten.

Beheer
WP Admin