Schouten: dierrechten mogelijk alternatief fosfaatrechten

Door update van mestnormen voor melkvee kan het fosfaatrechtenstel verder onder druk komen te staan.