RundveeNieuws

‘Schmallenberg loopt vaak dood”

Oxford – Knutten die afkomstig waren van niet meer dan tien veehouderijen in Frankrijk en België zijn verantwoordelijk geweest voor de grote Schmallenberg-uitbraak in Europa. Op het merendeel van de besmette bedrijven ‘liep het virus echter dood’ en werd het niet verder verspreid.

Dat stellen deskundigen van de Universiteit van Oxford na een uitgebreid onderzoek van de Schmallenberg ‘epidemie’ van 2011. Volgens hun rapport waren de ‘bronbedrijven’ verantwoordelijk voor besmetting op meer dan achtduizend veehouderijen. Bij die ‘vervolgbedrijven’ hield de verspreiding echter vaak op. De onderzoekers onderstrepen dat de verspreiding daarbij sterk afhankelijk is van de windrichting. ”We hopen dat de autoriteiten en de boeren daar wat mee kunnen om volgende golven van deze ziekte te voorkomen,” aldus dr Luigi Sedda van de afdeling zoölogie in Oxford.

Het rapport stelt verder dat de ziekte bij schapen zich gemiddeld vijf tot zes weken na de besmetting door een knut openbaart. Dat betekent dat de eerste gevallen die rond december 2011 in Groot-Brittannië ontdekt werden, veroorzaakt zijn door knutten die met de zomerwind uit België of Frankrijk zijn komen aanwaaien. De onderzoekers stellen verder dat het moeilijk is om een goed beeld te krijgen van een aan de gang zijnde besmettingsgolf, omdat boeren niet verplicht zijn Schmallenberg te melden. Dat gebrek aan informatie maakt een doeltreffende bestrijding echter wel moeilijker. ”Boeren zijn begrijpelijkerwijs huiverig om besmetting te melden maar dat zou de veehouderij als geheel wel ten goede komen”, zegt prof David Rogers.

Het Schmallenberg-virus veroorzaakt ziekte en geboorteafwijkingen bij runderen, schapen en geiten.

Beheer
WP Admin