AlgemeenNieuws

Schmallenberg blijft actief in randen Europa

Brussel – Het Schmallenberg-virus blijft actief in landen aan de rand van Europa. Dat zegt Wim van der Poel, onderzoeker van het Centraal Veterinair Instituut en coördinator van Epizone, het netwerk van Europese veterinair instituten.

 

Epizone houdt van dinsdag tot en met vrijdag in Brussel een congres over ontwikkelingen op het gebied van besmettelijke dierziekten. Op het congres worden onder meer resultaten gepresenteerd van onderzoek over het Schmallenberg-virus.

Besmetting met het virus leidt niet meer tot heel grote uitbraken, al kunnen veehouders op bedrijfsniveau er veel schade van ondervinden. Heel veel besmettingen blijven zonder grote gevolgen. Dieren kunnen de besmetting doormaken, zonder er ernstige gevolgen van te ondervinden.

Dat het Schmallenberg-virus actief blijft in Europese landen heeft ook consequenties voor de export naar landen buiten de EU, die vragen om producten die vrij zijn van het virus. Met name het feit dat het virus ook via sperma kan worden uitgescheiden heeft vergaande consequenties voor de export. De Europese veterinaire instituten werken daarom  aan de onderlinge afstemming en perfectionering van een test, op basis waarvan sperma exportwaardig kan worden verklaard.

Tijdens het vierdaagse congres wordt ook een onderzoek van het CVI gepresenteerd, waaruit naar voren komt dat ongeboren dieren die tijdens de dracht geïnfecteerd worden, vaak in staat zijn het virus weer kwijt te raken. Het tijdstip van besmetting lijkt cruciaal voor het ontstaan van eventuele afwijkingen. Ongeboren vruchten die vroeg of juist laat tijdens de dracht besmet raken, kunnen de dracht ongeschonden doorkomen, zo blijkt.

Coördinator Van der Poel zegt dat de contacten van Epizone zijn uitgebreid met instituten buiten de Europese Unie. “We proberen op alle continenten met toonaangevende instituten samen te werken. We zijn inmiddels samenwerkingen aangegaan met partners in de Verenigde Staten, Rusland en Australië.”

Beheer
WP Admin