AlgemeenNieuws

Schippers: neonicotinoïden geen risico voor mens bij correct gebruik

Den Haag – Bij correct landbouwkundig gebruikt vormen neonicotinoïden geen gevaar voor de volksgezondheid. Dat schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid in reactie op een rapport van belangenorganisatie PAN Europe, waarin staat dat een verbod op neonicotinoïden ook voor de gezondheid van de mens van groot belang is.

Schippers heeft veel kritiek op het rapport van PAN Europe. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en het RIVM constateren dat de risico’s die PAN schetst niet beoordeeld zijn met internationaal vastgestelde beoordelingsmethoden. Schippers deelt deze mening.

Bij het gebruik van neonicotinoïden wordt volgens Schippers in Europa een zorgvuldige methode gebruikt voor de afleiding van de wettelijke toegestane residuniveaus in levensmiddelen. Op basis hiervan vindt Schippers dat de residuen van deze neonicotinoïden niet extreem hoog zijn, zoals PAN stelt. Het RIVM heeft onderzocht dat bij de vier neonicotinoïden, imidacloprid, thiacloprid, acetamiprid en thiamethoxam, bij correct gebruik geen toxicologische grenswaarden worden overschreden. De stellingname van PAN dat de mens gevaar loopt doordat hij residuen binnen krijgt via verschillende bronnen en daarmee een te hoog gehalte binnenkrijgt, is volgens Schippers ook niet correct, omdat hierbij niet simpelweg residuwaarden kunnen worden opgeteld.

Beheer
WP Admin