PluimveeAchtergrond

Schade E.coli bij leghennen bijna 750.000 euro

De schade als gevolg van buikvliesontsteking als gevolg van de bacterie E.coli bedraagt bijna 750.000 per legronde voor de Nederlandse leghennenhouders.

Dat blijkt uit een berekening van de diergezondheidsorganisatie GD in Deventer uit een steekproef op 101 legbedrijven.

GD gaat ervan uit dat bij 8,8 procent van de koppels leghennen E.coli peritonitis voorkomt. De gemiddelde schade van een daaruit voortvloeiende buikvliesontsteking bedraagt 28 cent per leghen per legronde. Met een gemiddelde koppelgrootte van 15.068 hennen schat GD de minimale schade voor de legsector op 746.770 euro per legronde.

Beheer
WP Admin