PluimveeNieuws

Schaalvergroting pluimveehouderij is essentieel

Utrecht – Volgens Wim Thus, directeur Landbouw van Rabobank Nederland is schaalvergroting essentieel in de Nederlandse pluimeehouderij. Hij zegt dit in het blad Vitrine, uitgegeven door het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE).

Volgens Thus zijn de ondernemers in ons land goed in grootschalige productie van kwaliteitsvoedsel en de aanpak van problemen die dat met zich meebrengt. “De Nederlandse pluimveehouderij is een van de best georganiseerde sectoren van de land- en tuinbouw. Het ketendenken zit er goed ingebakken. In zijn productieomvang mag de pluimveehouderijkolom echter niet veel kleiner worden. Dan verlies je de basis voor innovatie”, aldus Thus.

Zo kunnen volgens hem ook individuele bedrijven die willen innoveren niet zonder niet zonder schaalgrootte. “Die is nodig om de investeringen in duurzaamheid terug te kunnen verdienen. Je kunt niet volstaan met je oude pluimveestal ombouwen tot een uitloopstal, zodat je die nog ten jaar langer kunt gebruiken. Je drukt zo de kostprijs, maar het is niet duurzaam”. 

Wat Thus zorgen baart bij innovatie in duurzaamheid is de afremmende angst voor grootschaligheid. “Nederland is een emotieland. Schaalvergroting is een vies woord. Maar het is wel de opening naar de toekomst”, aldus Thus. Grootschaligheid is overigens geen garantie voor succes, zo benadrukt hij. “Er zijn genoeg grootschalige bedrijven die het niet gered hebben, want grootschaligheid kan een ook beperkende factor voor bijvoorbeeld bedrijven met een uitloop”, concludeert Thus.

Beheer
WP Admin