AlgemeenAchtergrond

Schaalvergroters bepalen de grondprijs

De grondmarkt in Flevoland wordt bepaald door ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden.

”Voorheen waren het vooral de verplaatsers die leidend waren op de agrarische grondmarkt, maar door de economische crisis is het aantal verplaatsers aanzienlijk gedaald. Er zijn nu nog enkele bedrijven die moeten verplaatsen vanwege natuur, maar stadsuitbreiding komt bijna niet meer voor”, zegt makelaar Peter Lodders van VSO Makelaardij uit Dronten.
Door de goede prijzen voor akkerbouwgewassen en de goede melkprijs is de belangstelling om uit te breiden het afgelopen jaar toegenomen.

”Vooral akkerbouwers waren in de winterperiode actief om grond te kopen”, ervaart Lodders.
De kopers zoeken het liefst gronden in de buurt, maar als dat niet mogelijk is, zijn ze ook bereid om op grotere afstand grond te kopen. Transactie variëren van 15 tot 40 hectare per keer.
Mede doordat vooral akkerbouwers op de markt zijn, neemt het prijsverschil tussen goede en minder goede gronden toe.

”In Flevoland zijn nogal wat percelen die als gevolg van intensief gebruik besmet zijn met bijvoorbeeld aaltjes, witrot of fusarium. Deze percelen zijn lager in prijs dan de percelen waar alle teelten mogelijk zijn”, legt de makelaar uit.
De grondprijzen in de jongste provincie van het land variëren van 55.000 euro per hectare voor de minst goede gronden in de Noordoostpolder tot 83.000 euro per hectare voor de goede gronden in Zuidelijk Flevoland.

Hiermee zijn de prijzen vrijwel stabiel ten opzichte van voorgaande jaren.
Het aanbod van grond is in het gebied beperkt. Het aanbod komt vooral van bedrijven die stoppen. ”We zien dat ondernemers die geen opvolger hebben, soms ook eerder stoppen met hun bedrijf dan in het verleden. Het is maatschappelijk meer geaccepteerd als iemand op zijn 55e stopt met boeren”, zegt Lodders.

De aanleg van natuur blijft voor het gebied een heel onzekere rol spelen. Terwijl de regering heeft aangekondigd te willen stoppen met de aanleg van het Oostvaarderswold, wil de provincie dit doorzetten.

De ontwikkelingen voor het komende jaar hangen volgens Lodders vooral af van de prijzen voor akkerbouwgewassen en de melkprijs. Afhankelijk daarvan zal er meer of minder vraag naar grond komen.

Beheer
WP Admin