AkkerbouwAchtergrond

Satelliet geeft zicht op oogst over drie maanden

Mobushir Riaz Khan verraste beleidsmakers in Andalusië toen hij ze kon melden dat 40 procent van de zonnebloementelers een te grote oppervlakte opgeeft voor de Europese steun. Het enige wat Khan had gedaan was een analyse maken van de ruwe satellietbeelden.

Voor Nederlandse boeren is het al lang geen geheim meer dat aan de hand van satellietbeelden precieze gegevens kunnen worden verstrekt over de teelt van verschillende gewassen. De Nederlandse overheid maakt bij de controle van de opgaven gebruik van gedetailleerde – kostbare –satellietbeelden.

Maar het is ook mogelijk om aan de hand van vrij beschikbare satellietbeelden goed inzicht te krijgen in de arealen van verschillende gewassen. En wat belangrijker is: niet alleen het areaal komt in beeld, ook de locatie is duidelijk en de ontwikkeling van het gewas. Aan de hand van satellietbeelden kan drie maanden voor de oogst een betrouwbare voorspelling worden gegeven van de opbrengst, zegt Mobushir Riaz Khan.

Khan is in 2006 naar Nederland gekomen om bij ITC Faculteit Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie van de Universiteit Twente onderzoek te doen naar systemen om op basis van satellietbeelden meer gegevens te genereren over de voedselproductie.

”Wat we tot nu toe weten zijn tabellen over arealen in bepaalde gebieden”, vertelt Khan. ”We kennen het totale areaal, maar we weten niet precies waar de gewassen geteeld worden. Terwijl dat wel van belang is om te kunnen weten hoe de oogst zich ontwikkelt. Ik heb geprobeerd de dagelijkse satellietbeelden te gebruiken om preciezer te kunnen zeggen waar tarwe wordt geteeld en hoe groot de opbrengst is.”

Khan combineerde verschillende gegevens: onder meer dagelijkse satellietbeelden, geografische informatie, statistische gegevens en gewasgroeimodellen en weergegevens. Satellieten meten in feite de reflectie van het zonlicht. De ontwikkeling van gewassen is daardoor precies te volgen – zolang het niet bewolkt is. Khan heeft correctiemethodes gebruikt om te voorkomen dat hij door bewolking op de satellietbeelden op het verkeerde been zou worden gezet.

In zijn studie beperkte Khan zich tot twee gebieden: Andalusië in Spanje en Nizamabad in India en hij keek alleen naar de ontwikkeling van tarwe. Om het model te vervolmaken moet het in meer gebieden en ook met andere gewassen worden gebruikt, vertelt Khan.

”Je kunt aan de satellietbeelden zien hoe een gewas zich gedraagt”, zegt Kahn. ”Je kunt natuurlijk aan de hand van satellietbeelden precies zien waar papaver wordt verbouwd en in welk stadium het verkeert. Maar om de illegale teelt aan te pakken heb je de satelliet echt niet nodig. We weten heel goed waar in Afghanistan en Pakistan papaverteelt voorkomt.”

Maar als je een goed beeld wilt hebben over de beschikbaarheid van voedsel, dan moet je wel monitoren welke gewassen er zijn, waar ze staan en hoe ze zich ontwikkelen. Vooral beleidsmakers kunnen gebruik maken van die informatie.

Ook handelaren, zaadbedrijven en levensmiddelenbedrijven kunnen de informatie gebruiken. Als duidelijk wordt dat de oogst van een bepaald gewas in een regio tegenvalt en in een andere regio juist meevalt, kan op grond daarvan een besluit worden genomen over de plek waar grondstoffen worden aangekocht.

Subsidiefraude opsporen

Mobushir Riaz Khan (1974) is geboren in het Pakistaanse Faisalabad. Hij adviseerde in zijn eigen land over verschillende teelten en de manier waarop plagen kunnen worden bestreden. In 2006 kreeg hij de mogelijkheid onderzoek te doen naar de integratie van verschillende technieken om voorspellingen te doen over de ontwikkeling van gewassen.
Khan vertelt graag over de gegevens die hij Andalusië op tafel kon leggen. Het lokale ministerie van landbouw werd heel erg geïntereseerd toen hij aan de hand van zijn modellen kon bewijzen dat de zonnenbloementelers voor een groter areaal subsidie hadden aangevraagd, dan ze daadwerkelijk teelden. “40 procent van de boeren vroeg te veel subsidie aan. Daar kun je deze gegevens dus ook voor gebruiken”, zegt Khan. “Ik kan niet zeggen welke boer precies te veel subsidie aanvraagt. Maar je kunt wel zien waar je moet gaan controleren. Dat kan de overheid veel geld schelen.”

Beheer
WP Admin