AlgemeenAchtergrond

Samenwerken? Moeilijk!

Mestverwerking eist samenwerking. Dat zit varkenshouders nu net niet in de genen.

Afgelopen winter is mest afgezet voor rond €30 per kuub. Dat betrof maar een klein deel van de mestmarkt, want het gros van de varkenshouders heeft een zeer ruime mestopslag en kan in het goedkope seizoen leveren. De prijs ligt nu rond €17 en zal gezien het weer nog zakken. €15 komt in zicht. Iedereen blij. Over tot de orde van de dag?
Vergeet dat maar. Op vleesvarkensbedrijven gaat met de mest meer geld weg dan afschrijving van de stal kost. Een structureel zeer ongezonde situatie. Gezien de lage marges op droogvoer-bedrijven (Agrovision zal ergens bij €65 per plaats uitkomen) betekent dat over en uit voor een heel aantal mesters. Maar dat maakt nog lang geen eind aan het mestoverschot. Hoe je het ook wendt of keert, de varkenssector zal deels aan de mestverwerking moeten.
Coppens Diervoeding maakt zich hard voor het Aqua Purga-systeem. Hierbij liggen investeringen en risico’s bij derden. Kort door de bocht: leg een betonplaat aan, organiseer 25.000 kuub in de directe omgeving en je mest is weg voor €10,50 per kuub. Nu hebben verwerkingskosten de neiging hoger uit te vallen dan geraamd en opbrengstprijzen voor de geproduceerde stromen vallen nooit mee. Ga eens uit van €12 per kuub. Ook dan zit je structureel onder die €15 die in de distributie als ondergrens geldt. Doen dus?
Het beroerde is dat de installaties zo’n 25.000 ton verwerken. Er is dan samenwerking nodig van vier of vijf grotere varkens-houders. Samenwerking zit dat type ondernemers niet echt in de genen. Het onderling wantrouwen begint al bij de randinveste-ringen. Stel die op €25.000. De ervaring leert dat de samenwer-kers meer bezig gaan met bedisselen of die eenmalige kosten van een euro per kuub terugkunnen naar 90 cent, dan met investeren in de relatie. Maar dat is natuurlijk onzinnig. Het enige wat het oplevert is dat de kiem voor het opblazen van de samenwerking gelegd wordt. Echt samenwerken begint met onderling vertrouwen.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin