AlgemeenAchtergrond

Saldobenadering EHS komt nog niet van de grond

Rijk en provincies zijn er nog niet in geslaagd om een visie te ontwikkelen op een flexibeler vorm van natuurbescherming, die (bedrijfs-)activiteiten bij natuurgebieden beter mogelijk moet maken. Het stuk is pas eind dit jaar klaar.

Beheer
WP Admin