AkkerbouwAchtergrond

Saffloer vreet combines

Bij een tweede bezoek aan de saffloerprocucent in Sarkant zie ik hoe de plant de combines sloopt.

In augustus ben ik voor de tweede keer naar Sarkant gegaan. Dit keer met de Nederlandse koper voor het saffloerzaad. Het was er ook nu weer erg droog, maar het lijkt wel alsof ze een beetje meer regen hebben gehad dan in de regio rond Almaty.

Saffloer kan goed tegen droogte en groeit ook alleen op droge grond met veel zonuren en liefst op een heuvel waar de middagzon recht op staat. Maar ondanks dat het een plant is die aan dit klimaat gewend is, was de stand erg dun. De zaden waren wel mooi wit en ze waren bijna oogstklaar.
Dit jaar is er weinig schade door insectenvraat. Die wil er in andere jaren wel eens ertoe leiden dat de hele oogst waardeloos wordt door de gaatjes in de zaden.

Nachtvorst en slecht kiemen

Enkele velden zijn dit jaar waardeloos door nachtvorstschade. En de laatstgezaaide kregen meteen een tik van de droogte. Vaak kiemde het zaad er niet eens. Van de 3.000 hectare is hierdoor maar dik 2.000 hectare oogstwaardig. Gelukkig is het saffloerzaad duur dit jaar, anders had meer dan de helft kunnen blijven staan omdat daar de dieselkosten niet eens opgebracht zouden worden.

De opbrengst varieert van 300 tot 800 kilo per hectare. We hopen in totaal een 1.000 ton opbrengst te halen, die na schonen naar Nederland geëxporteerd kan worden.

Nieuwe chauffeurs en gesloopte combines

Ze zijn ondertussen aan het combinen met enkele van de 22 combines waar ik eerder over schreef. En dat gaat slecht. De medewerkers zeggen dat er veel zaad verloren gaat. Ik heb een kennis gevraagd wat te doen, en hij heeft concrete punten genoemd waar ze de instellingen van de combines moeten aanpassen.

In vorige jaren gaf het combinen niet veel problemen. Maar er zijn nieuwe chauffeurs, en dat is een foute boel. En je moet hier natuurlijk nooit uitsluiten dat er zaad gestolen wordt af combine. De eigenaar is er namelijk weinig en hij kan daar niet continu bij blijven staan.

De combines gaan, zoals te verwachten was, vaak kapot. Saffloer vreet namelijk combines. Het heeft immers een heel dikke, droge stengel, en heel hard stro. Dus is er veel geweld voor nodig om dat door de trommels heen te krijgen. Het komt zelfs voor dat er onderdelen mee uit de combine komen.

Beheer
WP Admin