AlgemeenAchtergrond

Rundveemest op maisland

Vul ik mijn bedrijfsgegevens in op www.nutrinorm.nl dan mag nog 1.541 kg N ( stikstof ) en 2.626 kg P2O5 ( fosfaat ) aangevoerd worden uit dierlijke mest. Dit komt overeen met 1.541 kg N gedeeld door 4,5 ( N in rundveemest, per ton ), dus 342 m3 rundveemest. Deel je 1.541 kg N door 7 ( N in vleesveemest , per ton ) is het afgerond 220 m3 vleesvarkensmest. Dus toegestaan is aanvoer van 342 ton rundveedrijfmest of 220 ton vleesvarkensdrijfmest.

Ja ,en welke mest kies je dan? Een argument volgt uit het financieële plaatje (voor welke mest krijg ik het meeste geld bij, een erg interessant en lucratief gegeven). Daarnaast spelen andere factoren. Is de mest voor het maisland, dat vaak wat verder van de boerderij ligt, dan is op basis van de samenstelling rundveedrijfmest beter. Je geeft dan meer stikstof per ha en Kali (en dat is ook een steeds belangrijker element aan het worden), omdat fosfaat de beperkende factor is.

Stel: op maisland mag dit jaar 85 kg P2O5 ( fosfaat ) per ha dierlijke mest. Het P2O5-gehalte in rundveemest is 1,9 en in vleesveemest 3,9 kg per ton> Dus mag je 45 m3 rundveemest of 20 m3 vleesveemest brengen. Met 45 m3 rundveemest geef je 45 maal 4,5 = 202 kg N per ha. met 20 m3 vleesvarkensmest geef je 20 maal 7 = 140 kg N per ha. Dat is een royaal verschil van 62 kg N per ha, met dezelfde hoeveelheid aan kg P2O5.

De prijzen van de mest zijn regio en seizoensgebonden. Het ligt dus ook aan je opslagcapaciteit wanneer en welke mest je laat komen.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Beheer
WP Admin