VarkensNieuws

Rooijakkers teleurgesteld over voornemen dierrechten

Den Bosch – De varkenshouderij wordt met een rugzak opgezadeld en krijgt bovendien nog een ketting aan de voet. Zo valt deze wedstrijd voor de sector niet te winnen.

Dat zegt LTO-varkenshouderij voorzitter Maarten Rooijakkers over de beslissing van staatssecretaris Dijksma om de dierrechten voor de intensieve veehouderijsectoren te handhaven. Rooijakkers is zeer boos en teleurgesteld over deze beslissing. De varkenssector blijft nu gedwongen om te blijven investeren in lucht, rechten dus, terwijl er anderzijds de nodige inspanningen worden verwacht om de mestverwerking van de grond te krijgen.

“We hebben als sector zelf ons hard gemaakt voor deze mestwet. Dat was uniek, juist ook omdat het een wet is waar alle veehouderijsectoren achter stonden. De mestwet kent de verplichting om overtollige mest te verwerken, op straffe van hoge boetes. Die liegen er niet om. Dat is het slot op de deur. In die situatie heb je dierrechten dan niet nodig.” Rooijakkers verwacht dat de prijzen voor dierrechten de komende tijd weer zullen stijgen.

Rooijakkers verwacht dat LTO de komende tijd via de Tweede Kamer verandering tracht te bewerkstelligen.

De pluimveesector toont zich even eens zeer teleurgesteld over het voorstel van de ministerraad om het stelsel van pluimveerechten te laten bestaan tot 2018. Eric Hubers, voorzitter van de Nederlandse organisatie van pluimveehouders (NOP): “De pluimveesector heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in mestverwerking. Ook individuele pluimveehouders hebben veel geld uitgetrokken voor dure mestdroogtechnieken op het bedrijf.” Jan Brok van de Nederlandse vakbond pluimveehouders (NVP) noemt het voorstel onacceptabel. Hij hoopt dat de Tweede en Eerste Kamer het voorstel ten gunste van de pluimveesector zal aanpassen.

Beheer
WP Admin