AkkerbouwAchtergrond

Rol biobrandstof splijt analisten

Wie het weet, mag het zeggen. Analisten verschillen scherp van inzicht over de energiemarkt van de toekomst. Waar Ecofys en het WNF de energieconsumptie de komende 40 jaar zien dalen – met ruimte voor biobrandstoffen – houdt Shell er een tegenovergestelde visie op na.

In 2050 kunnen hernieuwbare energiebronnen volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) en onderzoeksbureau Ecofys voorzien in de energiebehoefte van de wereld. Nu nog nemen fossiele brandstoffen als olie, gas en kolen meer dan 80 procent van de consumptie voor hun rekening.

Straks zijn dat de wind en de zon en ook door biobrandstoffen ook mais, suiker, soja en koolzaad.
De bevindingen werden begin februari opgetekend door de media, maar wie het rapport grondig leest, valt al snel op dat nogal wat moet gebeuren om het scenario van WNF en Ecofys waar te maken.

Oliemaatschappij Shell maar ook het Internationaal Energie Agentschap (IEA) komen in een eigen studie tot een totaal andere conclusie. De energieconsumptie blijft stijgen, maar volgens hen zullen biobrandstoffen op basis van voedselgewassen maar 20 jaar meegaan en worden vervangen door andere brandstoffen (bijvoorbeeld algen en houtsnippers).

Het scenario van Ecofys en WNF, die gezamenlijk een rapport opstelden, is volgens een woordvoerder van het IEA nogal optimistisch. De rapporteurs gaan er volgens hem vanuit dat de totale vraag naar energie 15 procent zal dalen ten opzichte van referentiejaar 2005. Deze conclusie is opmerkelijk: de wereldbevolking groeit immers in dezelfde periode van 6,7 naar 9 miljard mensen. Verder schrijven de rapporteurs dat de industriële productie zal groeien en vracht- en personenvervoer exponentieel toeneemt.

Het scenario wordt echter mogelijk gemaakt doordat volgens Ecofys voor verwarming van woningen 60 procent minder energie nodig is. Dat wil zeggen: als op grote schaal wordt geïnvesteerd in het elektriciteitsnetwerk, in isolatie en het gebruik van zonnepanelen op woningen en kantoren.

Nog veel belangrijker is de vleesconsumptie. Deze moet voor 2050 in geïndustrialiseerde landen worden gehalveerd, aldus het rapport. Zodoende wordt land vrijgemaakt voor het telen van gewassen voor biobrandstoffen. De vleesconsumptie in ontwikkelingslanden kan in dit scenario dan toch nog stijgen, met ongeveer 25 procent.

Wetenschappers van landbouweconomisch instituut LEI gingen in eerdere studies uit van een gelijkblijvende tot licht dalende vleesconsumptie in Nederland en een grote groei in opkomende economieën die samen bijna de helft van de wereldbevolking vormen.

Het WNF/Ecofys-rapport stelt ook dat mensen moeten worden gedwongen meer te lopen, fietsen en treinen en juist minder moeten autorijden en vliegen. Voor de vervaardiging van kunstmest is ook veel energie nodig en dus zal de aanwending omlaag moeten, aldus het rapport.
De prijs voor de hervormingen: jaarlijks 3,5 triljoen euro. Nu wordt nog wereldwijd jaarlijks ”slechts” 1 triljoen geïnvesteerd in duurzame energie. De investeringen hebben zich rond 2040 terugverdiend, aldus de partijen.

In de scenario’s van Shell neemt de energieconsumptie in Europa met meer dan 30 procent af. In India, China, Rusland en Noord-Afrika stijgt het verbruik. Het is politiek onhaalbaar en sociaal onwenselijk industrialisatie van opkomende economieën tegen te houden, aldus Shell. Shell verwacht dat biobrandstoffen een toekomst hebben, maar dat de wereld in eerste instantie kolenvoorraden zal aanspreken om aan de groeiende vraag te voldoen. Er is eenvoudigweg onvoldoende ruimte om gewassen te telen voor de energievoorziening, tenzij ”we” gaan knabbelen aan het regenwoud.

Het kolenverbruik verdubbelt in de komende 40 jaar en kan al in 2030 olie en gas inhalen als de belangrijkste energiebron, aldus Shell. Het gebruik van voedselgewassen als biobrandstoffen is volgens de multinational geen lang leven beschoren. Ze worden binnen wellicht 20 jaar opgevolgd door de tweede en derde generatie biobrandstoffen die wordt vervaardigd uit houtsnippers, algen en gewasresten. Shells hoofd technologie Gerald Schotman noemt 2011 het jaar van de keuzes, waarin vijf ”nieuwe” biobrandstoffen het licht zullen zien.

VS houdt vast aan eerste generatie
In Europa groeit de zorg dat het telen van mais, soja, suiker en koolzaad ten koste gaat van het milieu en de wereldvoedselvoorziening. Biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen moeten wat Brussel betreft zo snel mogelijk plaats maken voor biobrandstoffen op basis van reststromen.
De VS houdt zijn landbouwminister Tom Vilsack (links) vast aan het ondersteunen van de eerste generatie biobrandstoffen. ”De VS kan het allemaal, voldoende voeding op de wereldmarkt brengen en tegelijk de energievoorziening veilig stellen”, zei Vilsack onlangs. Voor de VS is het energievraagstuk een strategische. Het land wil niet langer afhankelijk zijn van het Midden-Oosten en Venezuela.

Beheer
WP Admin