VarkensNieuws

Robuuste stal voor robuuste big

Venray – De vernieuwende ‘robuuste biggenstal’, ontwikkeld door de netwerkgroep van Varkensnet, vraagt een extra investering per biggenhok voor 25 biggen van €1.813. Dit werd bekendgemaakt tijdens de presentatie van het ontwerp bij de Landbouwvakdagen in Venray.

Bij deze biggenstal is voortgeborduurd op het ProDromi II kraamhok. Dit kraamhok vergt een extra investering van €905 per kraamhok voor een bedrijf met 550 zeugen. De hogere investeringen van het  totaalconcept zullen wel een extra saldo van €4,15 per afgeleverde big gaan opleveren. In de eerste plaats in de vorm van €2,50 toeslag voor de robuuste big. De rest van het extra saldo komt naar verwachting van een lagere uitval van de biggen voor en na het spenen, lagere gezondheidskosten voor zeug en biggen en lagere verwarmingskosten. In de berekening zitten de nodige aannames.

Het innovatieve concept heeft als  uitgangspunt het produceren van een robuuste big in een duurzaam concept. In de gangbare systemen is het spenen en verplaatsen een zeer kwetsbare en stressvolle periode, wat resulteert in weinig of geen voeropname na het spenen met groeivertraging en darmschade tot gevolg. Om deze overschakeling zo soepel mogelijk te laten verlopen leert het big in het kraamhok al om vast voedsel op te nemen. Dit gebeurt uit een voerschaal die tegenover de voerbak van de zeug zit. Dit vanuit het principe ‘leren eten van de zeug’. Een voerschaal, laag bij de grond, zit ook in het hok van de gespeende biggen. Om de stress bij het verplaatsen te minimaliseren gaat het biggennest in zijn geheel vanuit de kraamstal naar de stal voor de gespeende biggen. De biggen blijven in hun vertrouwde warme biggennest. Om voldoende ligruimte te houden in de opfokperiode wordt het nest uitschuifbaar en verdubbelt de ligruimte.

In de stal komen aparte klimaatgebieden om de activiteiten te scheiden in slapen, activiteit en mesten. De stal heeft geen verwarming, maar koeling via grondwaterkoeling. In het biggennest loopt de temperatuur in de opfokperiode af van 25 naar 21 graden. In de mestruimte op de roosters van 1 meter breedte achterin het hok van 19 naar 17 graden. In de activiteitengedeelte, zoals spelen, wroeten en ‘sjesen’ loopt de temperatuur van 19 naar 17 graden terug.

Het stalklimaat zal ook aanzienlijk beter zijn dan in bestaande stallen. De minimum-ventilatie wordt ook flink hoger dan de huidige normen met 6 tot 12 kubieke meter per big per uur. Hiermee ontstaat een goede luchtkwaliteit voor zowel mens als dier.

Om de vierkante meters staloppervlakte te beperken krijgen de biggen een ‘sjeesbaan’. Dit is een enigszins hellend plateau, waarop speelmateriaal is aangebracht.