PluimveeNieuws

RIVM: nog geen zorg over Chinese vogelgriep

Bilthoven – Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven zegt dat er nog geen reden is de reisadviezen voor China te wijzigen, nu daar een nieuwe op mensen overdraagbaar vogelgriepvirus is uitgebroken. Volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO is inmiddels bij negen mensen een besmetting met het H7NJ9-virus vastgesteld.

De mensen zijn afkomstig uit de provincies Shyankhai, Anhui, Jiangsu en Zheijang in het oosten van China. De verschillende ziektegevallen hebben geen onderlinge relatie en er is ook geen aanwijzing dat het virus van mens op mens overdraagbaar is.

Het RIVM raadt artsen aan alert te zijn op longontstekingen bij mensen die onlangs China hebben bezocht. De wereldvoedselorgansatie FAO heeft benadrukt dat het van belang is dat maatregelen worden genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, onder meer door pluimvee en andere landbouwhuisdieren gescheiden te houden van door mensen bewoonde gebieden.

Het nieuwe virus is moeilijk in pluimvee te vinden, omdat het laagpathogeen is en dus weinig verschijnselen veroorzaakt.

Beheer
WP Admin