AkkerbouwAchtergrond

Ringrot bij pootgoedtelers Meijer vroegtijdig gevonden

Kruiningen – Bij verschillende pootgoedtelers die voor aardappelveredelingsbedrijf C. Meijer telen is ringrot vastgesteld. De ringrot is volgens directeur Jan Muijsers in een vroeg stadium ontdekt en er is geen pootgoed geleverd aan afnemers. Om hoeveel bedrijven het gaat wil Muijsers niet zeggen. Bronnen in de markt spreken van bedrijven in Flevoland.

C. Meijer neemt volgens Muijsers alle mogelijke maatregelen. De buitendienst is gevraagd extra op de bedrijfshygiëne te letten. Ringrot verspreidt volgens de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) vaak ongezien. Ringrot is een van oudsher vooral in Duitsland voorkomende aardappelziekte die door de bacterie Clavibacter michiganensis Sepedonicus wordt veroorzaakt.

Het grootste risico voor verspreiding van ringrot ontstaat door contact tussen partijen pootgoed en materialen, zoals kisten of bulkwagens, die in contact zijn geweest met consumptieaardappelen van onbekende herkomst. Voor centrale opslag en verwerking is daarom een hygiëneprotocol opgesteld.

De besmette bedrijven wacht een reeks maatregelen, zoals een drie tot vier jaar durend teeltverbod op het besmette perceel. Wanneer voor vier jaar wordt gekozen mag gedurende deze periode alleen gras worden verbouwd. Indien het verbod voor drie jaar geldt dan mogen gewassen worden geteeld die geen aanwijsbaar risico vormen voor verspreiding van ringrot.

De bedrijven worden gedurende het teeltverbod onder toezicht gesteld en de eerstvolgende aardappelteelt wordt door de VWA gecontroleerd.

Andere soorten van dezelfde familie als aardappelen, zoals tomaten en aubergines, zijn overigens niet gevoelig voor ringrot.

Beheer
WP Admin