VarkensNieuws

Rikilt adviseert monitoring hepatitis E

Wageningen – Er zou een monitoringssysteem moeten komen voor hepatitis E bij biologische en gangbare varkens. die aanbeveling doen onderzoekers van het instituut Rikilt in Wageningen.

Verder zou er een centraal registratiesysteem moeten komen waar het vóórkomen van verschillende infecties en zoönosen onder varkens centraal worden geregistreerd. Het systeem zou toegankelijk moeten zijn voor varkenshouders en dierenartsen.

De onderzoekers van het Rikilt hebben op verzoek van de productwerkgroep Varkensvlees van Bionext geïnventariseerd welke ziekten en infecties er voorkomen onder biologisch gehouden varkens en dat vergeleken met de situatie in de gangbare varkenshouderij.

Uit de inventarisatie blijkt dat gangbare en biologische varkens te maken hebben met dezelfde ziekten. Wel komen bepaalde parasitaire ziekten vaker voor bij biologische varkens. Het gaat dan om bijvoorbeeld toxoplasmose, spoelwormen, en zweepworminfecties. Ook vlekziekte komt vaker voor bij biologische varkens dan bij de gangbare dieren. De onderzoekers adviseren dan ook om biologische varkens tegen vlekziekte te vaccineren. Dit omdat ook andere diersoorten gevoelig kunnen zijn voor besmettingen met de vlekziektebacterie. Ook hepatitis E is een ziekte die voor biologische varkens meer risico’s oplevert, omdat deze dieren meer kans lopen rechtstreeks in contact te komen met wilde zwijnen, waarvan bekend is dat zij drager kunnen zijn van het hepatitis E-virus.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin