AlgemeenAchtergrond

Rijnvallei wendt steven richting Achterhoek

Eind vorig jaar kwam het bericht naar buiten dat vanuit de achterban van voercoöperatie Rijnvallei werd aangedrongen op samenwerking tussen Rijnvallei, Arkervaart Twente en De Valk Wekerom.

Samenwerking of een eventuele fusie zouden noodzakelijk zijn om zo de kosten van research en overhead te kunnen drukken en efficiënter gebruik van productielocaties te bereiken. Directie en bestuur van de Wageningse coöperatie waren het met de visie van de leden eens. Directeur Martin Grift liet zich lovend uit over de betrokkenheid van zijn leden en steunde het idee.

De beoogde samenwerkingspartners waren echter beduidend minder enthousiast. De Valk Wekerom wilde absoluut niets weten van samenwerking. De Valk Wekerom kiest nadrukkelijk voor groei op eigen kracht. Het bedrijf heeft een fabriek in Meppel gekocht en wil van daaruit verder groeien. Het bedrijf beschikt in Meppel nu over op- en overslagmogelijkheden en wordt zo minder afhankelijk van Wageningen. Toch blijft de stap van De Valk Wekerom een gewaagde. Het bedrijf verdubbelt zijn productiecapaciteit en verwacht flink wat nieuwe klanten te kunnen werven in nieuw werkgebied.

Coöperatie Arkervaart stond en staat ook niet te springen om samengaan met Rijnvallei. Voorlopig gaat deze coöperatie ook gewoon op eigen kracht door. Het bedrijf heeft echter wel moeite om zijn voerafzetten op peil te houden.

Met een fusie met Agruniek breidt Rijnvallei in oostelijke richting uit. Bestuur en directie geven daarmee ook aan dat de mogelijkheden op de Veluwe vrijwel nihil zijn. Rijnvallei en Agruniek praten op voet van gelijkheid, hoewel Rijnvallei afgemeten aan de omzet bijna vijf keer zo groot is als Agruniek.

Rijnvallei heeft een sterke positie in pluimveevoeders en minder in varkens. Bij Agruniek is dat precies andersom. Agruniek beschikt over unieke producten en know how, als Agrubrij en de verwerking van corn cob mix in mengvoeders. Een belangrijk punt is ook dat de bedrijven geen elkaar beconcurrerende deelnemingen hebben.

De verwachting van beide bedrijven is dat al over enkele maanden in september duidelijkheid kan worden gegeven over de fusie. Wel moet de Nederlandse mededingingsautoriteit zich uitspreken over deze fusie.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin