AlgemeenAchtergrond

Rijnvallei keert opnieuw prijsreductie uit

Coöperatie Rijnvallei in Wageningen keert voor de tweede keer dit jaar een prijsreductie uit aan de leden en afnemers.

Voerafnemers krijgen zeven euro exclusief btw terug over iedere ton veevoer die ze van Rijnvallei afnamen in de weken 21 tot en met 40 van dit jaar. In augustus keerde Rijnvallei al vijf euro exclusief btw uit over de eerste 20 weken van dit jaar.

Afnemers van meststoffen krijgen een euro exclusief btw per ton terug over de afname in de eerste 40 weken van dit jaar. Afnemers van gewasbeschermingsmiddelen krijgen twee procent over de afgenomen gewasbeschermingsmiddelen uitgekeerd over de eerste veertig weken. Deze uitkeringen komen bovenop de in augustus uitgekeerde prijsreducties van een euro per ton meststoffen en 3,5 procent op gewasbeschermingsmiddelen.

Beheer
WP Admin