AlgemeenAchtergrond

Rijk jaagt op natuurgrond

Met de inzet van ‘aanjaagteams’ proberen het ministerie van LNV en de provincies ervoor te zorgen dat snel zo veel mogelijk natuur in handen komt van grote terreinbeherende organisaties.

De grond blijft zo uit handen van de Nederlandse particuliere grondbezitters en boeren die zelf aan natuurbeheer willen doen.Dit blijkt uit documenten die de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft losgekregen van LNV. Daarmee hebben de pogingen van de particuliere grondeigenaren om evenveel kans te maken op de verwerving en het beheer van natuurgronden in eerste instantie een averechts effect gehad. Obstakel voor de overheid is dat zij krap bij kas zit.

Op de langere termijn kan dit echter niet zo blijven gaan, stelt de VGG. De organisatie heeft een procedure aangespannen bij de Europese Commissie omdat de huidige wijze van toekennen van natuurterrein in strijd is met de mededingingsregels, stelt voorzitter Oene Gorter van de VGG. “Ons worden natuurgronden vaak niet gegund, en zeker niet tegen dezelfde voorwaarden als Natuurmonumenten of de provinciale landschappen. De situatie is zelfs zo gek dat provincies zogenoemde eerstgegadigdenkaarten hanteren, waarbij ze per deel van de provincie bepalen welke organisatie het eerst in aanmerking komt voor beheer van bepaalde terreinen.”

Beheer
WP Admin