AkkerbouwAchtergrond

Rijenbemesting heeft toekomst

De toekomst is aan rijenbemesting, om te besparen op teeltkosten en om milieuvriendelijke meststoffen ook praktisch te kunnen inzetten. Dat stelt ir. Herre Bartlema van Landbouwcommunicatie bv.

Morgen licht Bartlema zijn standpunt toe tijdens de eerste bijeenkomst, bij PPO Westmaas, van de nieuw opgerichte stichting Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Rijenbemesting (NCOR).

Websites

De stichting lanceert ook vier nieuwe websites die momenteel worden ontwikkeld om telers te ondersteunen bij de toepassing van rijenbemesting. Verder is de stichting voornemens 15 projecten uit te voeren, waaronder projecten met kunstmestvervangers in de rij. Ook wil het NCOR workshops organiseren en zet de stichting een netwerk van ervaringsdeskundigen op.

Strengere eisen

Strenger wordende bemestingsnormen, eisen in het lozingenbesluit open teelt en veehouderij en het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ dwingen de landbouw om andere meststoffen en ook andere toepassingsmethoden in te zetten, is de stelling van Bartlema. Rijenbemesting past ook als technisch middel bij de groeiende belangstelling om precisielandbouw toe te passen en meststoffen optimaal te benutten.

Programmaraad

Een programmaraad zal waken over het wetenschaps- en duurzaamheidsgehalte van het NCOR. Het bestuur van de stichting bestaat uit ir. Herre Bartlema, de Wageningse hoogleraar duurzame ontwikkeling prof. dr. ir. Rudy Rabbinge en een nog te benoemen vertegenwoordiger van NLTO, ZLTO en de Minerale Meststoffen Federatie (MMF).

Programma demonstratie rijenbemesting op 29 januari bij PPO in Westmaas.

Beheer
WP Admin