AlgemeenAchtergrond

Reorganisatie treft DR

DR hangt een parlementair onderzoek boven het hoofd. Hier alvast de uitkomsten.

Onder aanvoering van het CDA dreigt de politiek de toch al zo geplaagde Dienst Regelingen (DR) met een parlementair onderzoek. Mocht het zover komen, dan durf ik nu al wel enkele mogelijke conclusies hier neer te tekenen:
– DR heeft onvoldoende de technische uitvoering van de digitale Gecombineerde opgave vooraf getoetst aan de praktijk.
– DR heeft de impact van de aanpassingen aan de perceelsgrenzen rijkelijk onderschat.
– DR communiceert onduidelijk en traag naar zijn klanten (intern is het overigens ook niet veel beter).
– DR heeft bij het opleggen van sancties de spelregels van de EU-verordening verkeerd geïnterpreteerd.
Wellicht zullen na grondig onderzoek nog wel meer zaken boven water komen dan bovenstaande, maar men kan DR ook niet alles in de schoenen schuiven. Naar mijn smaak zijn er meer partijen die aan de huidige commotie rond de bedrijfstoeslagen op zijn minst geen positieve bijdrage hebben geleverd. Zo heeft LTO de problemen veel te lang laten sudderen en had die organisatie al veel eerder een actievere rol kunnen spelen.
De problemen kon men al ver voor 2009 zien aankomen. Toen legde de Europese Commissie een hernieuwde registratie op, omdat Nederland destijds sloten en landschapselementen opnam als beteeld oppervlak in het perceelsregister. Dat mag niet: daardoor werden toeslagen uitbetaald over niet-subsidiabele oppervlaktes.
Het gedoe heeft hoe dan ook een te zware wissel getrokken op DR. De dienst duikelt van de ene tekortkoming in de andere. Bij vermeende tekortkomingen van boeren eist DR zware sancties: drie jaar uitsluiting van bedrijfstoeslag. Dat is niet redelijk. Bleker moet zo snel mogelijk uitleg geven over deze sanctie en boeren de kans geven de percelen correct door te geven met alle juiste informatie die daarvoor nodig is. Of het lukt? Een taaie klus voor Bleker, want DR staat aan de vooravond van een grote reorganisatie.

Beheer
WP Admin