AkkerbouwAchtergrond

’Rentmeesterschap spreekt aan’

Adrie Vermeulen, akkerbouwer in Swifterbant, zit sinds 2002 bij Veldleeuwerik. Het project gaat uitbreiden naar het Zuidwesten en Noordoosten. Vermeulen raadt akkerbouwers aan mee te doen. ”Het is goed voor je bedrijf en je ontwikkelt een toekomstvisie.”

Waarom doet u mee aan het project Veldleeuwerik?
”Mijn partner Marleen van Nieuwenhuijzen en ik willen dat ons akkerbouwbedrijf na dertig jaar renderend en duurzaam kan worden voortgezet. Die verantwoordelijkheid voelen we.”

Wat heeft u geleerd van het project?
”Veldleeuwerik richtte zich in eerste instantie alleen op de duurzame teelt van brouwgerst voor bierbrouwer Heineken. Maar de akkerbouwers kwamen er achter dat je duurzaamheid alleen op bedrijfsniveau kunt realiseren, en niet bij één gewas.”

Hoe is uw bedrijf veranderd?
”Door het project hebben we geleerd dat de bodem het belangrijkste is om duurzamer te kunnen werken. Dat is belangrijker dan minder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest gebruiken. Voorheen teelden we één op drie pootaardappelen, bieten en graan. Het aandeel graan in het bouwplan is nu 45 procent. We verhakselen alle stro en telen groenbemesters. Het bouwplan ligt voor zeker vijf jaar vast. Dat geeft stabiliteit in de bedrijfsvoering.”

Ziet u al resultaat?
”De bodem blijft sterker en weerbaarder als het veel regent. Maar we kunnen het nog niet meten in bijvoorbeeld het organische stof gehalte. Dit soort verbeteringen kosten veel tijd.”
Is het dan wel rendabel?
”Op de korte termijn kost het geld om de bodem te verbeteren, want je levert in op gewassen met een hoger saldo.”

Dat kan akkerbouwers weerhouden mee te doen.
”Op de lange termijn heeft het meerwaarde omdat je grond minder kwetsbaar wordt. Dat merken wij nu al bij natte periodes. Eigenlijk moeten de afnemers de beginperiode overbruggen met een meerprijs voor duurzaam geteelde producten. Je hebt een economisch verantwoorde prijs nodig om duurzaam te kunnen werken. Zonder meerprijs is het lastig zo’n project uit te rollen.”

Waarom bent u dan niet biologisch gaan boeren?
”De biologische sector staat dichter bij de eindafnemer en dat spreekt ons aan. We volgen de sector met veel belangstelling. Wanneer het gaat over duurzaamheid durft Veldleeuwerik de discussie met biologisch wel aan.

Wat raadt u telers aan?
”Doe mee met Veldleeuwerik. Je bedrijf wordt er beter van. Je bent bezig met een toekomstvisie. En ons spreekt het rentmeesterschap aan dat we voor ons bedrijf nastreven.”

Beheer
WP Admin