AlgemeenNieuws

Releatief veel longafwijkingen bij varkens

Doetinchem – Het percentage slachtafwijkingen als gevolg van longproblemen blijft nog steeds op een relatief hoog niveau. Dit ondanks de sterke toename van het aantal nieuwe stallen.

Het percentage longafwijkingen schommelt sinds 2010 rond de tien procent, het percentage pleuritis is de laatste jaren weer gestegen en ligt nu rond de 17 procent. Dit blijkt uit gegevens die Vion Farming beschikbaar heeft gesteld aan Boerderij.

De oorzaken van het relatief hoog blijven van de aantallen longinfecties zijn moeilijk vast te stellen. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen. als gevolg van het terugdringen van het antibioticabeleid speelt een ziekte als APP (eenzijdige longontsteking) de laatste tijd weer vaker op. De druk om zo goedkoop mogelijk te bouwen zorgt er voor dat het klimaat in sommige nieuwe stallen niet goed is en zorgt voor problemen bij de varkens. Het weglaten van verwarming bijvoorbeeld leidt tot het zeer ver terugschroeven van de minimumventilatie, waardoor veel CO2 en vocht in de stallucht zit, met een hoge infectiedruk als gevolg.

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen