Rekenmodel melkveewet

Rekenmodel melkveereferentie

Met het ‘Rekenmodel melkveewet’ kunt u zelf berekenen wat het gevolg is van meer of minder melkvee of meer of minder grond in 2016 en 2017. Wat is het effect van invoering van regels voor grondgebonden groei in 2016. Heeft u in 2016 en 2017 meer grond nodig of niet? En hoeveel dan? En wat is het effect van de bedrijfsspecifieke excretieberekening (BEX)?

Eigen gegevens

In de blauwe vakken kunt u uw gegevens invullen over vee, grond en uw eventuele voordeel uit de bedrijfsspecifieke excretieberekening (BEX). Verder heeft u nodig: de gemiddelde melkproductie per koe in 2014, 2015, 2016 en 2017 en uw melkveefosfaatreferentie volgens opgaaf van RVO.nl.

Grondgebonden groei melkveehouderij

Het rekenmodel is gebaseerd op de zogenoemde AMvB ‘Grondgebonden groei melkveehouderij’. De AMvB is ingegaan op 1 januari 2016. De regels worden vanaf 1 januari 2017 opgenomen in de Meststoffenwet.

Mestverwerking 2016 en 2017

De hoeveelheid te verwerken fosfaat is als stap 3 opgenomen in het model. U krijgt zo een berekening hoeveel fosfaat u moet verwerken in 2016 en 2017. De vee-aantallen, hectares en andere gegevens die u zelf invoert vormen daarvoor de basis. In het model is de mestverwerking 2015 ter vergelijking nog opgenomen.
In de berekening wordt rekening gehouden met de verwerkingsdrempel van 100 kilo te verwerken fosfaat. Met andere uitzonderingen zoals mestafvoer naar eigen grond in het buitenland, biologische bedrijven en afzet in de regio is nog geen rekening gehouden.
De fosfaatproductie van andere veesoorten kan ingevoerd worden in stap 3. Voor 2017 wordt gerekend met de verwerkingspercentages die op 20 december 2016 zijn gepubliceerd.

Op RVO.nl vindt u meer informatie over mestverwerking op bedrijven met melkvee vanaf 2016.

Update 23 december 2016:
De berekening voor 2017 rekent met de mestverwerkingsverwerkingspercentages die het Ministerie van Economische Zaken op 20 december 2016 heeft gepubliceerd.

Update 24 oktober 2016:
De berekening voor 2017 is toegevoegd met voorlopige mestverwerkingsverwerkingspercentages.

Update 13 april 2016:
De toelichting is aangepast voor de toepassing van BEX. 

Update 11 december 2015:
Vanaf vandaag bevat het rekenmodel de nieuwe mestverwerkingspercentages 2016 en keuzemogelijkheid BEX 2014.

 

Bekijk een instructievideo.

Download het rekenmodel

(download als Excel-bestand)

 

Aan de berekening en de uitkomsten van het rekenmodel kunnen geen rechten worden ontleend.