AlgemeenAchtergrond

‘Rekening niet bij paar boeren neerleggen’

Hij begrijpt dat de overheid met een scheef oog kijkt naar de circa 10 miljoen euro die het Faunafonds jaarlijks uitkeert. ”Maar de schade wordt niet minder”, stelt Servaes Huys. ”Je kunt de rekening van het natuurbeleid niet bij een paar agrariërs neerleggen.”

Huys neemt donderdag officieel afscheid als voorzitter van het Faunafonds. Hij bekleedde de functie tien jaar.

In het Faunafonds zijn organisaties van divers pluimage vertegenwoordigt. Hoe liggen de verhoudingen?
”In het begin botste het weleens. De partijen accepteren nu elkaars standpunten. Er is een wil om het samen te doen. Met alleen standpunten los je niks op.”

Toch is er ook een beweging die louter van het dier uitgaat.
”De humanisering van het dier is een zorgelijke ontwikkeling. In natuurbeheer gaat het om de instandhouding van de soort, en niet om het individu. Jacht past in het beheer. Jacht is nodig om schade te beperken, en ook om te voorkomen dat enkele soorten de overhand krijgen. Ganzen verdringen bijvoorbeeld weidevogels.”

Jagers kunnen dat uitdragen.
”Het is beter dat natuurorganisaties dat doen.”

Provincies hebben meer invloed op natuurbeleid. Wat betekent dat voor het Faunafonds?
”Provincies zijn te klein voor elk een eigen beleid. Ik pleit voor instandhouding van één organisatie, aangestuurd door de gezamenlijke provincies. Regionaal kunnen wat verschillen zijn in aanpak.”

Het fonds kreeg in 2010 zesduizend aanvragen voor vergoeding. Dit aantal stijgt jaarlijks.
”Het is inherent aan het beleid. Schade door ganzen staat bovenaan. Het is goed dat Vogelbescherming nu ook instemt met afschot. Er moet meer nadruk op beheer komen. De schade aan gewassen en grasland blijft daardoor beperkt.”

Zie ook de blog van Marianne Blom: Kattenzwemvest

Beheer
WP Admin