AlgemeenAchtergrond

Registratie antibiotica per 2011 verplicht via IKB Kip

Pluimveedierenartsen worden per 1 januari 2011 via IKB Kip verplicht om voorgeschreven antibiotica te registreren in een centrale database.

Dat staat in de voortgangsrapportage van de PVE-commissie Pluimveevlees over het Masterplan Selectief en correct gebruik antibiotica vleeskuikenhouderij. De dierenartsen moeten de voorgeschreven antibiotica met diagnose en klinische verschijnselen registreren in de centrale database. De vernieuwde database is per 1 oktober operationeel, aldus de productschappen Vee, Vlees en Eieren (PPE). Medio oktober gaat een pilot van start waarbij diverse dierenartsen vrijwillige gegevens aanleveren.

Op basis van de antibioticaregistratie zullen vleeskuikenhouders worden geïnformeerd over het antibioticagebruik op hun eigen bedrijf in vergelijking met het gebruik in de hele sector. Het dynamische Masterplan antibiotica wordt ook op verschillende punten aangescherpt, aldus de PPE. Zo wordt er gekeken naar een aanpak van veelgebruikende pluimveehouders en een aanpak van veelvoorschrijvende dierenartsen. Ook het stoppen of beperken van het gebruik van antibiotica die belangrijk zijn voor de mens krijgt extra aandacht.

Beheer
WP Admin