VarkensOpinie

Recordverkoop KI Twenthe, vijfvoudige winst in 2009

KI Twenthe heeft de winst in 2009 ruim vervijfvoudigd ten opzichte van 2008. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de organisatie.

In 2009 werd 33.994 euro winst geboekt. In 2009 zette KI Twenthe met ruim 341.000 doses sperma een recordhoeveelheid af. De afzet steeg met 6 procent. De toename komt vooral door de komst van nieuwe bedrijven in het werkgebied van KI Twenthe.

De afzet bij leden daalde 5,5 procent. Het aantal doses per bedrijf steeg in 2009 met 12 procent. KI Twenthe heeft in totaal 147 beren op stal, waarvan het overgrote deel van Topigs. Het vervangingspercentage beren was in 2009 extra hoog door verschuiving van Tempo naar Talent en Pietrain. KI Twenthe verwacht dat de afzet in 2010 zal dalen naar het niveau van 2008 omdat een aantal leden het bedrijf hebben beëindigd.