AlgemeenAchtergrond

Rechter: geen buitensporige schade door WHV

Het Gerechtshof in Arnhem heeft een einduitspraak gedaan in de proefprocedure van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders tegen de Nederlandse staat over de wet Herstructurering varkenshouderij (WHV).

De rechter vindt dat in vier van de vijf gevallen waarover hij zich uit moest spreken er geen sprake is van buitensporige disproportionele schade als gevolg van de WHV. In het geval van de vijfde varkenshouder is er wel sprake van buitensporige schade die het gevolg is van het van kracht worden van de Wet Herstructurering Vaarkenshouderij (WHV).

Vorig jaar juli stelde de rechter in een tussenvonnis al vast dat de schade in het geval van buitensporige schade door de overheid dient te worden vergoed.

De bewuste varkenshouder verloor als gevolg van de WHV 34 procent latente ruimte en kon bovendien een investering van 60.000 gulden (27.000 euro) in nieuwe stallen niet meer benutten. De varkenshouder kon door omstandigheden waar hij niets aan kon doen bovendien geen gebruik maken van de regeling voor buitensporige gevallen die in 2000 werd ingesteld. Door het arrest van het Hof in Arnhem kan de varkenshouder nu alsnog aanspraak maken op schadevergoeding.

Beheer
WP Admin