AlgemeenAchtergrond

Recht op schadevergoeding voor niet krijgen varkensrechten

Een Drentse varkenshouder die voor de aankondiging van de invoering van de varkensrechten op 11 juli 1997 geïnvesteerd had in een varkensstal via een samenwerkingsverband met een andere varkenshouder, maar vervolgens geen varkensrechten kreeg, heeft recht op schadevergoeding.

Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bepaald. Volgens Joost de Rooy van Linssen advocaten heeft deze uitspraak gevolgen voor tientallen bedrijven, die voor 11 juli 1997 samenwerkingsverbanden aangingen.

Omdat de boer in de voorgaande twee jaren geen varkens had gehouden kreeg de boer in 1998 geen varkensrechten. Daarop besloot de varkenshouder zelf voor 229.000 euro aan varkensrechten te kopen. Volgens de rechter was de uitvoering van de Wet herstructurering varkenshouderij zonder uitkering van een schadevergoeding in strijd met het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens. (Bron: AgD)

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin