Foto: Canva RundveeNieuws

Rabobank: wereldwijde zuivelhandel groeit met 3% per jaar

De wereldwijde handel in zuivelproducten neemt tot 2030 gemiddeld met 3% per jaar toe. Dit komt door de wereldwijde bevolkingsgroei en een toename van het besteedbaar inkomen in diverse regio’s. Deze verwachting spreekt Rabobank uit in zijn Melkveevisie.

China blijft naar verwachting, samen met Taiwan en Hongkong, werelds grootste importeur van zuivelproducten. In de afgelopen twintig jaar was China vooral een belangrijke markt voor baby- en kindervoeding. Groei verwacht Rabobank echter vooral in het segment ouderenvoeding. Kort na China volgen Afrika en Zuidoost-Azië als belangrijke zuivelimporterende regio‘s. De drie regio’s zijn samen goed voor 60% van de wereldwijd stijgende vraag naar zuivel (35 miljard kilo) tussen 2020 en 2030. De wereldwijde importbehoefte aan zuivel groeit naar 120 miljoen ton in 2030. Wat betreft de zuivelconsumptie gaat de bank voor dit decennium uit van een jaarlijkse groei met 1,5 tot 2%. Aangezien de export jaarlijks met 3% groeit, neemt het belang van export relatief toe.

Verschuiving in export

De Verenigde Staten (VS), Nieuw-Zeeland en de Europese Unie-landen zijn en blijven de belangrijke zuivelexporterende regio’s. Zij gaan naar verwachting ook de toenemende vraag naar zuivel invullen. Wel is er sprake van een verschuiving. Over de periode 2018 tot en met 2023 zag Rabobank de EU-28 nog als belangrijkste markt met een handelsoverschot. Voor de periode tot 2030 verwacht de bank dat de VS de plaats van de EU-28 inneemt. Dit als gevolg van productiebeperkende factoren in de EU.

Voor het huidig decennium verwacht Rabobank dat het handelsoverschot van de VS toeneemt met 7,5 miljoen ton melkequivalenten en dat van de EU-28 met 6,7 miljoen ton melkequivalenten. In de vooruitzichten exporteert Nieuw-Zeeland 1,7 miljoen ton melkequivalenten minder in 2030 vergeleken met 2020. Ondanks deze daling blijft Nieuw-Zeeland na de EU wel de tweede grootste exporterende regio.

Beheer
WP Admin