AlgemeenAchtergrond

Rabobank voor geleidelijke afschaffing melkquotum

De Rabobank vindt dat de afschaffing van het melkquotumstelsel geleidelijk moet geschieden.

Beheer
WP Admin