AlgemeenAchtergrond

Rabobank: herstel van zuivelmarkt zet door

Het herstel van de zuivelmarkt zet door.

De situatie op de zuivelwereldmarkt zal zich in 2010 verder verbeteren. Dat meldt de Rabobank in zijn nieuwste rapport Dairy beyond de global financial crisis.

De zuivelmarkt heeft zich de laatste maanden van 2009 flink hersteld. Ondanks de achtbaan waar de sector zich de laatste twee jaar in bevond, blijven de vooruitzichten voor de lange termijn volgens de Rabobank goed.

Nu het ergste van de economische crisis achter de rug lijkt, is de handel in zuivelproducten wereldwijd weer toegenomen. Supermarkten hebben hun zuivelprijzen verlaagd, en de groothandel heeft zijn voorraden aangevuld. Kopers begeven zich weer op de wereldmarkt op zoek naar meer voorraad.

De Rabobank verwacht dat de vraag naar zuivelproducten langzaam verder toeneemt. De hoeveelheid melk beschikbaar voor export wordt kleiner en de interventievoorraden zullen langzaam op de markt worden gebracht. Dit alles moet er volgens de bank voor zorgen dat het prijsherstel van de laatste maanden standhoudt.

Door de financiële crisis, het melamineschandaal in China en vervanging van melkgrondstoffen door goedkopere alternatieven ligt de ontwikkeling van de vraag naar zuivel op de middenlange termijn een jaar achter op schema. Toch zal de vraag naar zuivel volgens de Rabobank blijven groeien. Verantwoordelijk hiervoor zijn onder meer een stijging van de gemiddelde inkomens vooral in opkomende landen, de groei van de wereldpopulatie en verdergaande verstedelijking.

Hoewel de meeste groei in vraag naar zuivel lokaal bediend zal worden, blijven er volgens de bank mogelijkheden over voor onder meer de Nederlandse melkveehouders. De landen die zuivel tegen lage kosten kunnen leveren, zoals Nieuw-Zeeland en Australië, zijn volgens de bank niet in staat om in de groeiende vraag te kunnen voorzien. Dat biedt kans voor Noordwest-Europa en de Verenigde Staten waar melk tegen een relatief hogere kostprijs wordt geproduceerd. De VS is hierbij licht in het voordeel.

Beheer
WP Admin