AkkerbouwNieuws

Raad van State draait subsidie tulpenteelt terug

Den Haag – De Raad van State heeft een streep gezet door een subsidie voor de teelt van tulpenbollen voor een akkerbouwer in het Flevolandse Bant.

De akkerbouwer had  een subsidie aangevraagd in het kader van de herstructurering van de suikersector, waarbij suikerbietentelers recht hebben op steun als ze nieuwe gewassen aan hun bouwplan toevoegen.

Volgens de regeling kon plantmateriaal voor blijvende teelten en meerjarige gewassen worden gesubsidieerd. Het ministerie oordeelde echter dat het plantgoed voor tulpen niet voor subsidie in aanmerking kwam.

De rechtbank Zwolle-Lelystad oordeelde echter vorig jaar dat de teelt van tulpenbollen een blijvende teelt is die niet in vruchtwisseling is opgenomen en een geregelde oogst oplevert, zodat het gaat om een  blijvende teelt.

Het ministerie ging tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Raad van State. Daar legde de akkerbouwer uit dat bij de teelt van tulpen een systeem wordt toegepast waarbij elk jaar een ander stuk grond wordt gebruikt. Onder die omstandigheden heeft de rechtbank een verkeerde conclusie getrokken, zegt de Raad van State. De teelt van tulpenbollen is geen blijvende teelt. En daarmee krijgt het ministerie uiteindelijk toch gelijk, ten koste van de akkerbouwer.