AlgemeenAchtergrond

PZ overweegt peiling achterban

Het Productschap Zuivel (PZ) beraadt zich nog op de vraag of het zijn achterban gaat raadplegen om te bepalen of er genoeg draagvlak is voor het voortbestaan van de organisatie.

Dat laat een woordvoerder van de organisatie weten. Tijdens de bestuursvergadering van afgelopen woensdag werd door diverse PZ-leden op het belang van steun van de achterban gewezen.

De overheid laat momenteel het nut van de productschappen onderzoeken. Gezien de termijn waarop de Tweede Kamer meer duidelijkheid wil over de productschappen, besloot minister Kamp een vierjaarlijks draagvlakonderzoek dit keer niet uit te voeren. Dat leidde tot verontwaardigde reacties in de diverse sectoren. Hoe kun je het nut van de productschappen aantonen zonder de achterban te raadplegen?

Het Productschap Vee en Vlees (PVV), het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) en het Productschap Tuinbouw laten toch een peiling onder hun achterban uitvoeren. “Deze onderzoeken hebben niet dezelfde status als een draagvlakonderzoek”, laat PZ weten. Voor het uitvoeren van het draagvlakonderzoek wordt door de betrokken ministeries een Algemene Maatregel van Bestuur en een ministeriële regeling voorbereid. Dat is nu niet gebeurd.

Het is jammer dat verschillende schappen zelf een onderzoek hebben laten uitvoeren, en dat niet gekozen is voor een gezamenlijke aanpak. Ook PZ-voorzitter Geert Koopstra had liever gezien dat was gekozen voor een gezamenlijke aanpak. “Misschien is er ook een wijze man nodig om het gremium aan productschapsvoorzitters op één lijn te krijgen”, aldus Cees ‘t Hart tijdens de PZ-bestuursvergadering. De vraag is nu of het PZ ook zelf nog een ondernemerspeiling laat uitvoeren.

Beheer
WP Admin