AlgemeenAchtergrond

PVV mist draagvlak boeren

Het Productschap Vee en Vlees heeft geen bewezen draagvlak van boeren.

Tot die conclusie komt de SER na een onderzoek.

Het aantal rundvee- en varkenshouders dat in het PVV is vertegenwoordigd blijft onder de 50 procent, het vereiste voor representativiteit. De Sociaal-Economische Raad heeft dat onderzocht en de bevindingen zitten bij de stukken van de bestuursvergadering van het PVV woensdag aanstaande.

In het PVV worden de boeren vertegenwoordigd door twee organisaties: LTO en NVV. De varkenshoudersvakbond bleek niet in staat om recente gegevens over het aantal lid-ondernemingen tijdig aan te leveren, aldus de SER. De laatst bekende gegevens zijn van 2001 en die vindt de SER niet bruikbaar voor het onderzoek. Daarom tellen de NVV-leden niet mee in de representativiteit van het productschap.

LTO kon over 2007 wel de vereiste gegevens op tafel leggen, voorzien van een accountantsverklaring. Op basis van aantallen leden representeert LTO niet meer dan 42 procent, op basis van bedrijfsgrootte 45 procent. Met deze cijfers acht de SER niet bewezen dat boeren voldoende draagvlak leveren voor het productschap.Welke gevolgen deze conclusie heeft voor het productschap blijkt niet uit de vergaderstukken.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin