AlgemeenAchtergrond

PvdD wil proef jachtvrije zone bij Het Loo

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat er op de kroondomeinen rond paleis Het Loo bij Apeldoorn een proef komt met een jachtvrije zone.

Kamerlid Marianne Thieme (PvdD) legde dit verzoek woensdag neer bij minister Gerda Verburg (LNV).

Thieme wil een proef met een jachtvrije zone in het kroondomein met onafhankelijk onderzoek naar het effect ervan. Het gebied is 10.000 hectare groot en omrasterd en volgens Thieme kan daar worden aangetoond dat er een natuurlijk evenwicht kan worden bereikt zonder te jagen.

De jacht op wilde zwijnen op de Veluwe zorgde de afgelopen jaren herhaaldelijk voor heftige discussies. In 2008 werden meer dan 3000 zwijnen gedood. Het gebied is officieel maar berekend op ongeveer achthonderd wilde zwijnen. Dieren die elders voedsel zoeken, veroorzaken schade en overlast in de omgeving en belandden soms op de openbare weg. Volgens dierenorganisaties biedt de Veluwe echter genoeg leefruimte voor duizenden zwijnen.

Behalve voor zwijnen vroeg de PvdD ook aandacht voor de muskusrat. Thieme onderschrijft dat er onderzoek moet worden gedaan naar de beste manier om het dier te bestrijden. Maar ze vindt het onnodig dat elk jaar 35 miljoen euro wordt uitgegeven om ratten te vangen terwijl dat volgens haar ook nog eens op een manier gebeurt die ,,inhumaan en ineffectief” is. Eerder pleitte Thieme er al voor te stoppen met het bejagen van deze dieren, omdat afschieten er juist voor zou zorgen dat ratten zich in groten getale blijven voortplanten.

Het geld dat nu elk jaar wordt uitgetrokken voor veehouders die luchtwassers aanbrengen in hun stallen, wil Thieme anders gebruiken. De luchtwassers, apparaten die de lucht uit het bedrijf zuiveren voordat die naar buiten gaat, zijn volgens haar een schijnoplossing die er ook nog eens voor zorgt dat ,,alleen nog maar meer dieren binnen worden gehouden en nooit meer in de buitenlucht komen”. ,,Die apparaten zijn bovendien energieverslindend in een tijd dat iedereen aan de spaarlamp en de ledlamp moet”, constateert Thieme. De 19 miljoen euro wil zij liever gebruiken voor innovaties om ervoor te zorgen dat Nederlanders minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten in hun voedselpakket gebruiken.

Beheer
WP Admin