AlgemeenNieuws

PvdD: Drenthe laks met natuurbeleid

Den Haag – Met een explosie aan vergunningverleningen voor met name de veehouderij heeft de provincie Drenthe blijk gegeven ‘van een zeer lakse uitvoering’ van de natuurwetgeving. Dat zegt de Partij voor de Dieren in een reeks schriftelijke vragen aan staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw).

Het afgelopen jaar gaf Drenthe dusdanig veel vergunningen af aan bedrijven in de omgeving van Natura 2000-gebieden, dat de ontwikkelruimte binnen de nog in te voeren Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) nu al voor een groot deel lijkt opgesoupeerd. Hoewel de vergunningverlening inmiddels een maand is opgeschort, is volgens de Partij voor de Dieren het leed al geschied; de natuur is te zwaar belast.

Oorzaak van het probleem zijn de afspraken van LTO Noord, de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer in het zogenoemde Groenmanifest van 2011. In deze overeenkomst staan plannen om de veehouderij nu al van het slot te halen, ook al is de PAS nog niet gereed. De provincie heeft het Groenmanifest vervolgens als uitgangspunt voor beleid genomen.

Overigens is het nog altijd onduidelijk wanneer de PAS in werking zal treden. Aanvankelijk lag de deadline op 1 januari volgend jaar, maar Dijksma heeft eerder aangegeven dat dit niet realistisch is. Officieel is er nog geen alternatieve datum, hoewel Drenthe nu uitgaat van 15 juli. De PAS wordt betaald uit de extra middelen die dit kabinet heeft vrijgemaakt voor natuur.