AlgemeenAchtergrond

PT wil ruim takenpakket houden

Het Productschap Tuinbouw is dicht bij een eindbesluit over een afgeslankt nieuw PT. Toch is nog steeds niet helder waar het schap gehuisvest wordt. Ook wil voorzitter Agnes van Ardenne dat het schap duurzaamheidstaken blijft uitvoeren naast toegekende kerntaken.

U houdt besloten bijeenkomsten met sectorcommissies. Is daar al een definitief voorstel voor een nieuw PT besproken?
”Dat zijn geen definitieve plannen, die worden in de bestuursvergadering van november voorgesteld. We hebben bevindingen uit discussies gepresenteerd, die zijn ruwweg voorgelegd. Parallel daaraan bereiden we het bestuursbesluit voor.”

Is 14 november haalbaar om een moderniseringsbesluit te nemen?
”Ja, dat is haalbaar. Daarin willen we taken helder hebben, de bestuurlijke vernieuwing voorbereiden en ook de nieuwe werkwijze. Dat kan anders vinden de ondernemers. Dat beschrijven we in het plan voor de bestuursvergadering op 14 november.”

Zijn dat zware discussies?
”Veel komt tot stand uit consultatie van ondernemers. Uit de ondernemerspeiling blijkt hun betrokkenheid. De kern van het nieuwe PT is dat het ondernemersgedreven is. Zij zitten aan de knoppen. De heffing wordt in 2012 al lager en in 2013 zal het aanzienlijk minder zijn, een forse verlaging van enkele tientallen procenten. Belangrijker is dat de slag naar ondernemers gemaakt wordt. Zij moeten centraler komen te staan. Daarover hebben we geen berichten gehoord van ondernemers dat ze dat niet willen.”

Blijft in dat plan samenvoeging met andere schappen overeind?
”We hebben straks een compact en slagvaardig PT. Dat kan zo ergens aangetakt worden, maar het PT moet herkenbaar blijven. Het PT heeft een andere rol in de tuinbouw dan de productschappen in de akkerbouw en zuivel, waar de bedrijven in één kolom zitten. De samenvoeging betreft nu backoffice en medebewind.”

U gaat niet in één gebouw met andere schappen?
”Die suggestie staat in het PBO-standpunt van het kabinet. Dat zou kunnen voor het nieuwe afgeslankte PT. We denken in ieder geval na over een gebouw bij de plannen voor de gezamenlijke serviceorganisatie. Wij als PT hebben dan de bestuurlijke zaken, de taken en de structuur al op orde. We belasten dan de nieuwe PBO-organisatie niet met een PT dat nog helemaal moet vernieuwen. Wij lopen voorop.”

2012 is een overgangsjaar. Is het niet een zorgpunt dat evenementen geborgd blijven als ze niet meer collectief gefinancierd worden. Is dat niet een lastige overgang?
”We hebben daar gelukkig de tijd voor. Kom in de Kas krijgt bijvoorbeeld al 35 jaar collectief financiering. We hebben een jaar om voor tal van activiteiten die nu via PT worden gefinancierd naar alternatieven te kijken. Dat kan men zelf doen en daar kunnen we het gezamenlijk over hebben. Onderdelen kunnen blijven bestaan, maar bestuurlijk ontmanteld worden, omdat er veel bestuurtjes bestaan naast het PT. Activiteiten die wij financieren, via bijvoorbeeld exploitatiesubsidies, kunnen net zo goed bij het PT ondergebracht worden als het om zaken gaat die we bij de kerntaken van het PT vinden horen, zoals innovatie en duurzaamheid.”

Krijgt u voldoende ruimte van het kabinet om uw taken te regelen?
”Het kabinet heeft naast medebewind twee kerntaken benoemd: plantgezondheid en voedselveiligheid en -gezondheid. Wij vinden duurzaamheid van maatschappelijk belang, dus is het vreemd dat dit er niet in staat. Voor ons geldt dat we regelgevende bevoegdheid hebben op dat vlak. Dat geldt voor gewasbeschermingsmiddelen, maar ook voor CO2. In het PBO-standpunt van het kabinet staat dat waar al een wettelijke taak bestaat, het logisch is dat het takenpakket ook bij het schap blijft. Duurzaamheid hoort daar wat ons betreft bij, maar daar is het kabinet niet royaal in tot nu toe. Je kunt niet verwachten dat mkb-bedrijven langjarig zelfstandig investeren in projecten als biobased economy. We zien dat als kerntaak. Daarom voelen we ons zeer gesteund door de brief van werkgevers om dit bij de schappen te laten.”

Beheer
WP Admin