AkkerbouwNieuws

PT steekt 2,3 miljoen euro in bollenprojecten

Den Haag – Het Productschap Tuinbouw (PT) investeert 2,3 miljoen euro in dertig projecten voor de bollenteelt. Het geld wordt betaald uit de heffingen die bollentelers afdragen aan het PT. Totaal heeft de bollenteelt een budget van 5 miljoen euro, waarvan 1 miljoen euro voor promotie.

De dertig nieuwe projecten zijn gericht op markt- en technisch onderzoek, plantgezondheid, milieu, arbeid en promotie, meldt het PT. Bij de toekenning van de budgetten voor deze projecten hield de sectorcommissie Bollen van het PT rekening met het kleinere takenpakket van het schap. Het PT gaat zich concentreren op drie thema’s: voeding, groen & gezondheid, plantgezondheid & fytosanitaire zaken en duurzame ketens.

Het PT steekt 1 miljoen euro in de promotie van bolbloemen en bollen-op-pot. De nadruk ligt op promotie in de belangrijkste afzetmarkten Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland.

Binnen het thema plantgezondheid & fytosanitaire zaken honoreerde de sectorcommissie Bollen 22 aanvragen voor onderzoek. Met deze projecten is totaal ruim 2 miljoen euro gemoeid, waarvan de bollensector via het PT 1 miljoen euro bijdraagt. De rest wordt opgebracht door andere partijen die meedoen aan het onderzoek.

Binnen het thema duurzame ketens vallen milieu- en arbeidsprojecten, stelt het PT. Er gaat 7.440 euro naar het project MOE-werknemers dat tuinbouwwerknemers uit Midden- en Oost-Europa informeert over de arbeidsverhoudingen in Nederland. Het PT steekt 17.500 euro in het project Waterkwaliteit. Er gaat bijna 160.000 euro naar het Meerjarenprogramma Schone en Zuinige bloembollen- en bolbloementeelt.

De Stichting Marktonderzoek Tuinbouw registreert voor de teelt de aankopen van zomerbol-op-pot in Nederland en Duitsland. De exportstatistiek wordt afgerond. De teelt betaalt hiervan 35.000 euro en de handel 11.500 euro.

De sectorcommissie Bollen gaat per 1 april samen met de sectorcommissies Bomen, Bloemen en Hoveniers op in de nieuwe commissie Sierteelt en Groen van het PT.