AkkerbouwNieuws

PT halveert heffing 2011 en 2012 voor bollenteelt

Zoetermeer – Het Productschap Tuinbouw (PT) halveert de heffing voor de teelt van bloembollen over 2011 en 2012 ten opzichte van 2010. Volgens het PT volgt de verlaging op de modernisering van het schap, waarbij de taken zijn beperkt tot zes aandachtsgebieden.

De heffing voor bollentelers bestaat uit een algemeen deel voor alle gewassen (80 euro per hectare) en een gewasspecifiek bedrag. De heffing voor 2011 voor tulpen komt totaal op 110 euro. Voor lelie en zantedeschia betaalt de teler 155 euro per hectare. De totale heffing voor de overige gewassen komt op 90 euro, inclusief algemeen deel. Voor 2012 vervalt het gewasspecifieke bedrag en resteert alleen het algemene deel voor alle gewassen van 80 euro.

De areaalheffing wordt betaald door de eigenaren van de geteelde bloembollen. Zelftelende broeiers betalen heffing over het eigen geteelde areaal. Broeiers die bollen aankopen betalen geen areaalheffing aan het PT.

Het PT legt voor de bestrijding van het tulpenstengelaaltje voor oogstjaar 2011 een extra heffing op van 40 cent per are tulpen. De aanvullende heffing dekt de schade door het stengelaaltje.

Bedrijven die bloembollen naar Japan exporteren betalen over oogstjaar 2010 een heffing ter financiering van de vóórinspectie. Het oorspronkelijke tarief is gehalveerd, meldt het PT. Voor amaryllis, hyacint, lelie, narcis en tulp is de Japanheffing vastgesteld op 34 cent per 1.000 stuks. Voor gladiool en overige bloembollen is dat 8 cent. Voor plantgoed van iris, lelie en tulp betaalt de teler € 6,81 per 1.000 kilo en voor narcis-tonnegoed € 3,40 per 1.000 kilo.