VarkensAchtergrond

PRRS kost €126 per zeug

Utrecht – De schade van een uitbraak van PRRS (abortus blauw) bedraagt 126 euro per zeug.

Dat blijkt uit onderzoek van GD en de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Het onderzoek naar de economische schade is gedaan op negen bedrijven. De schade is vastgesteld over een periode van 18 weken en is het gevolg van lagere productie door verwerpers en terugkomers. Vaak is tijdens een uitbraak ook sprake van meer sterfte onder biggen en een hogere vervanging van zeugen.

Naast productieverlies kost een PRRS-uitbraak ook geld in de vorm extra medicijnen, dierenartsbezoeken, preventiemaatregelen en arbeid. Op fokbedrijven is de schade gemiddeld hoger dan op vermeerderingsbedrijven. Dat is het gevolg van een grotere daling van het aantal verkochte biggen.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin