AlgemeenNieuws

Provincies willen meer EHS met lentegeld

Den Haag – Provincies zouden bijna twee keer zo veel nieuwe natuur moeten aanleggen om aan alle Europese verplichten te voldoen als met het kabinet afgesproken. Dat kan ook indien er na volgend jaar opnieuw extra geld ter beschikking wordt gesteld, zo concludeert een commissie onder leiding van CDA’er Geert Jansen.

In februari sloten de provincies met staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) een akkoord over de decentralisatie van het natuurbeleid en de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Afgesproken is dat er tot 2021 wordt gewerkt aan een kleiner en goedkoper natuurnetwerk. In totaal moet er nog 17.000 hectare worden verworven en 40.000 hectare ingericht.

Volgens de commissie-Jansen, die een voorstel heeft gedaan voor een verdeling van deze ontwikkelopgave over de provincies, is daar onvoldoende geld voor. Bovendien zou het, om aan de EU-verplichtingen te kunnen voldoen, nodig zijn het dubbele aantal hectares te realiseren.

Niettemin ligt er een oplossing in het verschiet, denkt Jansen. In het Lente-akkoord en de rijksbegroting voor volgend jaar is 200 miljoen euro meer voor natuur opgenomen dan aanvankelijk gepland. Meer dan de helft hiervan is bestemd voor de EHS. Indien dit bedrag elk jaar aan de provincies wordt overgemaakt, moet het mogelijk zijn om het grootste deel van de gewenste doelen (35.000 hectare verwerving en 80.000 inrichting) te realiseren.

Daarmee zijn echter nog niet alle problemen de wereld uit. Voor beheer stelt het kabinet 105 miljoen beschikbaar, terwijl de provincies 65 miljoen bijdragen. Samen is dat 170 miljoen, terwijl er jaarlijks ruim 187 miljoen nodig is. De provincies gaan nu bekijken hoe zij dit gat kunnen vullen. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft gisteren ingestemd met het advies van de commissie-Jansen.

Beheer
WP Admin