Foto: ANP AlgemeenNieuws

Provincies stellen voorwaarden gebiedsgerichte aanpak stikstof

Om de gebiedsgerichte aanpak van stikstof mogelijk te maken, willen provincies dat het Rijk bindende afspraken met ketenpartijen maakt over onder meer de beloning van de boer, inzet van een innovatiefonds en regelingen voor een krimp in de keten.

Als het Rijk niet de juiste kaders stelt, kunnen de provincies niet aan de slag met de gebiedsgerichte aanpak van stikstof. Dat stellen de provincies in een visiestuk, dat ze deze week hebben vastgesteld in de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland.

Het stuk (IPO Position Paper Landbouw en Voedsel) is woensdag aangeboden aan landbouwminister Piet Adema en voorzitter Roy Meijer van het NAJK. Het visiestuk is tot stand gekomen met inbreng vanuit een ‘externe denktank’ waarin vertegenwoordigingen zaten uit het landbouwbedrijfsleven, natuurorganisaties, banken, supermarkten en verwerkende industrie, waaronder NAJK, LTO Nederland, Rabobank en Natuurmonumenten.

Bindende afspraken

De provincies willen dat het Rijk bindende afspraken maakt met ketenpartijen over:

  • de beloning van de boer
  • langjarige contracten met afnemers
  • betaalbare financiering
  • levering van de juiste producten en technieken
  • de inzet van een innovatiefonds
  • regelingen voor de krimp in de keten

Verlaging btw-tarieven

Daarnaast wil de provincies met het Rijk inzetten op een verlaging van het btw-tarief op biologische of streekproducten, op het maken van afspraken voor een minimum aandeel voor Nederlandse levensmiddelen in de schappen en stimuleringsregelingen voor nieuwe ketens.

Verder zijn er belemmeringen die duurzaam ondernemerschap in de weg staan, vinden de provincies. Daar gaat het bij voorbeeld om bepalingen in de Pachtwet die verduurzaming in de weg staan. De Pachtwet zou moeten worden aangepast.

Bovendien willen de provincies af van belemmerende staatssteungrenzen die steun aan boeren beperken.

Opheffing van de landbouwvrijstelling

Op fiscaal gebied bepleiten de provincies de opheffing van de landbouwvrijstelling of aanpassing van de fiscale regels rond bedrijfsbeëindiging, zodat stoppen aantrekkelijker wordt.

De provincies willen de mogelijkheid om gronden aan te kopen via de Wet voorkeursrecht gemeenten, daarnaast moet er ruimte zijn om grond onderhands te kunnen verkopen binnen de gebiedsprocessen.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

Beheer
WP Admin