AlgemeenNieuws

Provincie moet toch ontheffing geven voor nieuwvestiging

Den Haag – De provincie Noord-Brabant heeft ten onrechte geen ontheffing gegeven voor de nieuwvestiging van een intensief bedrijf in Sint-Oedenrode.

De provincie heeft  de Verordening Ruimte in dat gevoel niet juist toegepast, zegt de Raad van State in een procedure die is aangespannen door de betrokken ondernemer en de gemeentes Sint-Oedenrode en Laarbeek.

Hoewel er geen formele aanvraag lag voor de nieuwvestiging van een bedrijf op de locatie in Sint-Oedenrode op de fatale datum van 20 maart 2010, had de provincie uit de gegevens die wel bekend waren, wel moeten oordelen alsof er zo’n aanvraag lag.

De betrokken gemeenten hadden allerlei voorbereidingen getroffen om de nieuwvestiging mogelijk te maken toen de provincie de Verordening Ruimte afkondigde. Dat begon al in 2007 toen de betrokken veehouder per brief duidelijk maakte dat hij in aanmerking wilde komen voor de vestiging op een nieuwe locatie.  Eind 2009 was er overeenstemming tussen de gemeente Laarbeek en de veehouder. De veehouder diende geen aanvraag in bij de gemeente Sint-Oedenrode, waar het nieuwe bedrijf zou komen. De Raad van State zegt hierover dat dat de veehouder niet kan worden kwalijk genomen “gelet op de nauwe samenwerking tussen de bij het landbouwontwikkelingsgebied betrokken gemeenten.”

In een andere zaak heeft de Raad van State gelijk gegeven  Daarbij ging het om de weigering van de provincie Noord-Brabant om een bedrijf een groter bouwblok te geven dan 1,5 hectare. Dat werd op grond van de Verordening Ruimte terecht geweigerd, vindt de Raad van State.

Beheer
WP Admin