Boerenbond (@Boerenbond) <a href=""https://twitter.com/Boerenbond/status/625927875280171008"">28 juli 2015</a></blockquote>n<script async src=""//platform.twitter.com/widgets.js"" charset=""utf-8""></script>"",""url"":""https://twitter.com/Boerenbond/status/625927875280171008""}'></span>--> </p> <h3 class=""xms-subtitle"">Duitsland</h3> <p>Ook in Duitsland is onvrede over lage prijzen. Vrijdag zetten 25 boeren hun trekker voor een fabriek van DMK in het Noord-Duitse Zeven. Maar er is weinig zicht op een grootscheeps vervolg van de acties in Duitsland. Melkveehoudersbond BDM opteert voor samenwerking in plaats van confrontatie en zat dinsdag met vertegenwoordigers van de zuivelindustrie om de tafel om te kijken wat er kan worden gedaan aan de moeilijke situatie op de markt.</p> <div class=""kader"">[([002_rb-image-2663586.jpeg]:inzetgroot)]<p class=""kader-body""> <em>Ook vandaag blokkeerden boze Franse boeren weer wegen, dit keer de A31 bij Hauconcourt. Ze protesteren tegen oneerlijke concurrentie van de Duitse landbouw. </em> </p></div> <p>Het <a href=""http://www.bauernverband.de/"" target=""_blank"">Deutsche Bauernverband</a> verklaart dat het de eisen van de Franse boeren om de prijzen te verbeteren best kan begrijpen en dat het die eisen ook zelf stelt. Verwijten dat de Duitse producten goedkoop op de markt worden gebracht als gevolg van dumpinglonen wijst de federatie echter van de hand, gezien het minimumloon dat dit jaar in Duitsland is ingevoerd. Duitsland importeert ook meer landbouwproducten uit Frankrijk dan omgekeerd: €6 miljard aan producten uit Frankrijk naar Duitsland en €5,6 miljard aan Duitse producten naar Frankrijk.</p> <p>Duidelijk verbolgener over de grensblokkades en het hulppakket van Frankrijk voor de boeren reageert zuivelorganisatie <a href=""http://www.milchindustrie.de/startseite/"" target=""_blank"">Milchindustrie-Verband (MIV)</a>. ""Als onder leiding van een Franse minister besluiten worden genomen die hetzelfde effect hebben als een handelsboycot van Duitse waren, tast men het principe Europa aan,"" constateert het MIV dat daarom bij de Europese Commissie een protest heeft neergelegd. ""We zien de maatregelen van Frankrijk als concurrentievervalsing en hebben de commissie om steun voor ons standpunt gevraagd.""</p> <p>In Denemarken houdt men zich op de achtergrond als het gaat over de Franse acties. Federatie LF reageert niet en melkveehoudersbond LDM zal zeker de straat niet opgaan.</p> <div class=""kader"">[([003_rb-image-2663587.jpeg]:inzetgroot)]<p class=""kader-body""> <em>Ook een grillrestaurant in het Franse Metz was vandaag aan de beurt.</em> </p></div> <h3 class=""xms-subtitle"">Verenigd Koninkrijk</h3> <p> <a href=""http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2015/7/Britse-veehouder-moet-kalm-blijven-2663334W/"" target=""_blank"">Britse boeren moeten vooral kalm blijven</a>, aldus voorzitter David Handley van Farmers for Action. ''Protesten voeren zoals de Fransen dat doen, is niet onze stijl. Daar bereiken we niets mee.'' Handley reageert daarmee op een spontane demonstratie van tientallen boeren met trekkers die eind vorige week in Midden-Engeland de straat op gingen. Zelf heeft hij ook opgeroepen tot actie maar hij acht de tijd daarvoor toch nog niet rijp: ''Ik begrijp de frustraties maar de boerenbonden werken gezamenlijk hard om oplossingen te vinden voor de huidige crisis.''</p> <div class=""kader""><p class=""kader-body"">Handley: <em>de Franse boerenacties krijgen veel aandacht van de media maar bereiken bitter weinig.</em></p></div> <p>De Franse regering zet druk op de supermarkten om meer te betalen voor zuivel maar er is geen enkele garantie dat dat ook bij de boeren zelf terechtkomt. Verder gaat het alleen om uitstel van belastingen en nieuwe leningen. Wat wij proberen te bereiken is meer geld dat direct naar de bankrekening van de boeren gaat. Als we tegen het eind van de zomer geen succes hebben geboekt, dan is het tijd om met z'n allen naar Londen en de andere grote steden te trekken.''</p> <h3 class=""xms-subtitle"">Nederland</h3> <p>Ook Nederlandse melkveehouders staan nog niet in de startblokken om actie te voeren, is de inschatting van Harm Wiegersma, voorzitter van <a href=""http://www.nmv.nu/index.php?edit=0&content=27"" target=""_blank"">melkveehoudersvakbond NMV</a>. ""Voorlopig blijft het hier wel rustig. Maar als de prijzen verder dalen en boeren kunnen hun rekeningen niet meer betalen, kan de vlam in de pan slaan. Dan hebben we maar zo een hete herfst.""</p> <p>Wiegersma stelt vast dat de Franse acties wel succesvol zijn, al heeft hij twijfels over de hardheid ervan. Berichten over een minimum-melkprijs juicht hij niet toe.</p> <div class=""kader""><p class=""kader-body""> <em>'Wij willen geen minimumprijs maar een kostendekkende prijs. En die is voor elk land en elke regio anders.'</em> - Harm Wiegersma</p></div> <p>Dat Franse boeren zich richten tegen import, zint Wiegersma niet. De prijzen zin inderdaad te laag, vindt hij, maar de oplossing is niet om buitenlandse producten te weren. Dat moet in Europees verband opgepakt worden. ""Op dat punt schieten die acties hun doel voorbij.""</p>" AlgemeenAchtergrond

Protestacties beperkt tot Frankrijk

Het resultaat dat de Franse boeren met hun acties bereikt hebben, oogst scepsis in Frankrijk zelf en in buurlanden. Demonstraties buiten Frankrijk blijven nog steeds erg beperkt.

Het stevigste geluid komt vooralsnog uit Antwerpen. De Flemish Milk Board FMB dreigt met blokkades naar Frans voorbeeld als er geen kostendekkende minimumprijs voor melk komt, zoals ook in Frankrijk is afgesproken. ”Als hardere acties nodig zijn, dan zullen die er komen. Het gaat immers om het overleven van onze boeren en onze boerenerven”, aldus Rik de Koninck van FMB.

De bond wil ook dat de ministers van landbouw ‘hun verantwoordelijkheid nemen door druk uit te oefenen op de zuivelindustrie en op de retailsector.’ Bovendien zouden de bewindslieden bij de EU moeten aandringen op een snelle invoering van een nieuwe marktregulering.

De veel grotere Boerenbond neemt juist afstand van harde acties zoals wegblokkades. De organisatie is een publiekscampagne begonnen om consumenten duidelijk te maken dat de winkelprijzen van melk lager zijn dan de kostprijs. Hiervoor is een website gemaakt: sosvoedselprijzen.be.

Beheer
WP Admin