RundveeAchtergrond

Kruiden in grasland nog in ontwikkeling

Toepassen van kruiden in grasland staat nog altijd in de kinderschoenen. Kwekers zien een tweedeling ontstaan tussen toepassen in extensief beheer en in productieland.

Kruidenmengsels hebben de bovengemiddelde interesse van melkveehouders, maar als het op daadwerkelijk gebruik aankomt wachten de meesten nog liever even. De vroegste gebruikers en pioniers hebben daar de laatste jaren ervaringen opgedaan, die wisselen van positief tot negatief en alles daar tussenin. Dat komt vooral omdat het management van graskruiden echt heel iets anders is dan beheer van regulier grasland. Zonder aanpassingen op gebied van bemesting, maaihoogte, maaimoment en beweiding is het bijna gedoemd te mislukken. Kruiden in je grasland introduceren vraagt meer dan alleen wat zaad in de grond stoppen.

Beheer
WP Admin