AkkerbouwAchtergrond

Driftreductie van gewasbeschermingsmiddelen tot 97,5% goed mogelijk

Er zijn verschillende goede technieken om drift van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. In toenemende mate worden akkerbouwers verplicht ze te gebruiken. Delphy zette op een demonstratie in Dronten verschillende reductietechnieken op een rij en lichtte ze toe.
Ook hier geldt: de kost gaat voor de baat.

De wind op de demodag Spuittechniek Dronten ondersteunde de strekking van de bijeenkomst uitstekend, met goed gebruik van bestaande technieken zijn reducties van drift door wind te reduceren tot 95%, 97,5% en in een enkel geval ook tot wel 99%. Het waaide duidelijk harder dan de maximaal toegestane 5 meter per seconde, en de wind kwam toevalligerwijs ook precies van de goede kant. Eventueel wegwaaiende spuitnevel (water op de demo) vanaf de passerende spuitmachines zou precies in het gezicht van de bezoekers zijn gewaaid. Maar er viel geen onvertogen woord, met de drift van voelbare nevel zat het op de demo alvast goed.

De demodag werd georganiseerd in het kader van het Actieplan Plantgezondheid van de Brancheorganisatie Akkerbouw.

Beheer
WP Admin